Privacyverklaring

U heeft er recht op dat Het Plein nauwkeurig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Het Plein, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of in een gesprek aan de telefoon.

Persoonsgegevens zoals:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

 • Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:
 • Het uitvoeren van onze taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het regelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te bellen als dit nodig is
 • Om u te informeren over veranderingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij dit volgens de wet toe moeten, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/ of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als dat volgens de wet mag of na uw toestemming.

Wij hebben de manier van werken waarin persoonsgegevens worden gebruikt beschreven in een  ‘Register van Verwerkingen gemeente Zutphen’. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit volgens de wet moet. Wij sluiten met deze organisaties een contract om ervoor te zorgen dat zij ook nauwkeurig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze behandeling van uw persoonsgegevens.

Hoe zit het met gegevens van kinderen?

Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen alleen niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Vraag hierom bij onze functionaris Gegevensbescherming ons e-mailadres info@hetpleinzutphen.nl of viaPostbus 9010,  7200 GL Zutphen

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst bekendmaken en veranderingen zonder toestemming te voorkomen. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Of denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een kind hebben gebruikt? Neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming  via 0575 - 595 700 of via info@hetpleinzutphen.nl.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming via 0575 - 595 700 of via info@hetpleinzutphen.nl.

Meer informatie over privacy op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.