Inkomensgrenzen voor minimaregelingen in Zutphen

Voor de minimaregelingen Zutphen gelden de volgende inkomensgrenzen (zie lijst)
100% voor bijzondere bijstand woonkosten, duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting
105% voor de Individuele inkomenstoeslag
110% voor overige bijzondere bijstand
130 % voor de Meedoenregeling
130% voor de tegemoetkoming zorgkosten
130% voor de collectieve zorgverzekering

Klik hier voor de inkomensgrenzen 2018