Meedoen-regeling

Inwoners van Zutphen kunnen de Meedoen-regeling aanvragen om mee te doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook voor uw kinderen kunt u de Meedoen-regeling aanvragen.

Om in aanmerking voor de Meedoen-regeling moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen
 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder en geen student
 • Uw kind is ouder dan 4 jaar
 • U heeft woonlasten (huur, onderhuur, kostgeld, hypotheeklasten) of u verblijft in een zorginstelling
 • Uw inkomen was de afgelopen 6 maanden niet hoger dan 110% van het sociaal minimum
 • Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan;
  € 11.880,- voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders en
  €   5.940,- voor alleenstaanden
  (Voor eigen woning gelden afwijkende bedragen)

Aanvragen

De Meedoen-regeling vraagt u aan via het aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van Het Plein.

Lever uw aanvraag in voor 31 december van het jaar waarvoor u de aanvraag wilt doen.

Hoogte bijdrage

De kosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 165,-. Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar is dat bedrag € 225,-.

De Meedoenregeling vergoedt:

 • Lidmaatschap verenigingen (sociaal-cultureel, sport);
 • Lidmaatschap belangenorganisaties (vakbonden, patiëntenvereniging, politieke partij, etc);
 • Abonnementen zwemmen; zwemlessen;
 • Abonnementen sportschool en fitness;
 • Danslessen, muzieklessen, muzische vorming;
 • Abonnementen schouwburg, bioscoop; losse kaartjes en museumjaarkaart;
 • Cursussen (volwasseneneducatie, vorming, specifieke onderwerpen als omgaan met geld gezondheidsbevordering, sociale weerbaarheid);
 • Abonnementen op kranten; bibliotheek;
 • Voordeelurenkaart openbaar vervoer;
 • ID-kaart;
 • Internetkosten als u door ziekte en handicap langdurig aan huis gebonden bent;
 • Ouder en baby activiteiten (b.v. babyzwemmen)

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar óók:

 • Zomerkampen;
 • Naschoolse activiteiten brede school;
 • Ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten;
 • Excursies /schoolreisjes kinderen;
 • Overblijfkosten;
 • Deelname aan ‘topklassen’ / zomerschool.