Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente Zutphen voor mensen met een laag inkomen. Het geld is bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

In sommige gevallen moet u door bijzondere omstandigheden extra kosten maken die u niet uit uw salaris of uitkering kunt betalen. Vaak hebben deze kosten te maken met de medische of sociale situatie van u of uw gezin. Denk aan speciale kosten als tandartskosten, eigen  bijdrage gehoorapparaat of advocaatkosten. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u voor deze bijzondere kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer recht op bijzondere bijstand

U kunt Bijzondere bijstand aanvragen bij Het Plein als u inwoner bent van de gemeente Zutphen en als u een laag inkomen hebt. Dat is een inkomen op of rond het sociaal minimum. Is uw inkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan kan het zijn dat u een deel van deze kosten zelf moet betalen. U hebt dan namelijk draagkracht. Ook uw vermogen is van invloed op uw draagkracht. Uw vermogen bestaat uit uw spaargeld, aandelen, waardevolle spullen en uw eigen huis.

Aanvragen

U vraagt Bijzondere Bijstand aan bij Het Plein. Bel of kom langs tijdens het open spreekuur. Dit kan dagelijks tussen 8:30 en 12:30 uur.

Bent u bewindvoerder en wilt u ten behoeve van uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Klik dan hier.

Let bij uw aanvraag op het volgende

  • Informeer altijd voordat u de kosten maakt of u Bijzondere Bijstand kunt krijgen. Dan weet u waar u aan toe bent.

  • Als er een andere regeling is die dezelfde kosten vergoedt, moet u daar gebruik van maken.

Voor gebruiksgoederen zoals een wasmachine of een koelkast kunt u geen Bijzondere Bijstand aanvragen. De wet gaat er van uit dat u dit van uw spaargeld betaalt. Heeft u niet kunnen sparen? Dan moet u het geld bij een bank lenen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met Het Plein.