Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

Bent u bewindvoerder en wilt u ten behoeve van uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Download dan het aanvraagformulier en stuur het naar Het Plein, afdeling Extra Geld, Henri Dunantweg 1 7201 EV Zutphen.

Heeft uw cliënt een bijstandsuitkering? Gebruik dan formulier A. In alle andere gevallen formulier B

Aanvraagformulier A: Voor cliënten met een bijstandsuitkering
Aanvraagformulier B: Overige cliënten

Sturen op financiële zelfredzaamheid

Duurzame financiële zelfredzaamheid staat centraal in het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente Zutphen. Waar mogelijk willen we dit bevorderen. Voor uw cliënt is financiële zelfredzaamheid nu nog te vroeg. Of misschien zelfs helemaal niet aan de orde. Wij vragen u om op het aanvraagformulier aan te geven wat het perspectief van uw cliënt op dit terrein is. En op welke manier u als bewindvoerder de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt wilt bevorderen. Het Plein kan u bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw client helpen. Bijvoorbeeld met een instrument (vragenlijst) op basis waarvan bepaald kan worden of iemand (weer) financieel zelfredzaam kan worden. Of met Budgetondersteuning op maat of de cursus Omgaan met geld. Lees hierover meer in deze folder.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de aanvraag bijzondere bijstand, bel 0575-595700

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt te bevorderen, bel dan het team schulddienstverlening 0575-595863 dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. (Alleen voor professionals)