Garant Verzorgd 3 en tegemoetkoming zorgkosten

Voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Zutphen een speciale polis binnen haar collectieve zorgverzekering.

De gemeente Zutphen heeft een collectieve zorgverzekering bij Menzis voor mensen met een laag inkomen. Eén van de pakketten van de collectieve zorgverzekering is speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met een hoge zorgvraag. Deze verzekering heet Garant Verzorgd 3. Deze verzekering is aantrekkelijk omdat:

  • De gemeente een bijdrage betaalt van € 40,- per maand in de premie;
  • Het verplicht eigen risico wordt gedekt;
  • De eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen wordt gedekt;
  • Hoge dekking van veel kosten;
  • Er is geen gezondheidstoets.

Overstappen

Bent u al bij Menzis verzekerd? Dan kunt u op elk moment in het jaar overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente.
Bent u niet bij Menzis verzekerd, dan kunt u (pas weer) het volgende jaar overstappen. Vanaf medio november kunt u zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. Let op dat u kijkt naar de voorwaarden van de gemeente Zutphen. U kunt ook een aanvraagformulier en informatiemateriaal afhalen op Het Plein. Menzis zorgt voor de opzegging van uw huidige verzekering.

De (maand)premie voor de GarantVerzorgd3 bedraagt € 148,40 als u de goedkoopste tandartsverzekering neemt (GarantTandVerzorgd 350). U kunt ook duurdere tandartsverzekeringen nemen, dan kan de premie oplopen tot maximaal € 164,91.

Wanneer u de premie moet afdragen aan het Zorginstituur Nederland (ZIN), kunt u niet overstappen.

Vergelijken zorgverzekering

Of de collectieve zorgverzekering geschikt is voor u, hangt af van uw persoonlijke situatie en wat u belangrijk vindt om te verzekeren. U kunt een vergelijking maken op http://www.gezondverzekerd.nl/. Voor meer informatie, kijk ook op www.menzis.nl/gemeente.

Tegemoetkoming zorgkosten

Wilt u niet overstappen, maar hebt u wel hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming zorgkosten aanvragen. U krijgt deze als u uw eigen risico volledig hebt benut.

Download hier het aanvaagformulier tegemoetkoming zorgkosten. Of haal het af bij de balie van Het Plein.

Bijzondere bijstand

Hebt u als gevolg van uw chronische ziekte of beperking andere kosten? Denk aan extra stookkosten, dieetkosten, orthopedisch schoeisel, maaltijdvergoeding, hulpmiddelen? Dan kunt u hiervoor Bijzondere Bijstand aanvragen.