Meedoen in Zutphen voor kinderen

Kinderen in Zutphen kunnen op verschillende manieren geld krijgen om mee te doen met sportieve of culturele activiteiten.

Alle kinderen in Zutphen moeten kunnen meedoen, niemand mag buitenspel staan! Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten. Vaak betalen ouders deze activiteiten. Als dat financieel niet mogelijk is, zijn er in Zutphen drie mogelijkheden om ‘bij te springen’: de Meedoen-regeling van Het Plein, Stichting Leergeld Zutphen en het Jeugdsfonds Sport en Cultuur. Extra veel mogelijkheden om zo veel mogelijk kinderen in Zutphen te bereiken!

Daarnaast kent Zutphen de Jeugdregeling. Dat is een bijdrage van € 185,- per kind voor materiële zaken als schoolspullen, kleren, inrichting kinderkamer, laptop etc. Kijk hiervoor op deze website bij Jeugdregeling.

 

Meedoenregeling, Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur

Eén keer per (kalender)jaar kan een aanvraag voor vergoeding van meedoen-activiteiten worden. De Meedoen-regeling, Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur gaan alle drie uit van een maximale vergoeding van € 225,- per kind. Dat is een belangrijke overeenkomst. Verschillen zijn er wat betreft de vergoedingen, de doelgroep en de wijze van aanvragen.

 

Vergoedingen  

De Meedoen-regeling is een gemeentelijke minimaregeling voor kinderen (0-18 jaar) én volwassenen. De regeling vergoedt sport, cultuur, schoolactiviteiten, verenigingsleven. Het Plein voert de regeling uit. Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen.

Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Naast sport, cultuur, schoolactiviteiten en verengingsleven vergoedt Leergeld ook sportkleren en zwemlessen.

Jeugfonds Sport en Cultuur (JSC) is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het JSF vergoedt sportlidmaatschap, zwemles diploma A en eventueel sportkleren en –attributen. 

Leergeld en JSC vergoeden in natura, ouders ontvangen geen geld. De Meedoen-regeling vergoedt in geld en controleert achteraf of het geld ook juist besteed is.

 

Inkomen

Alle regelingen zijn er voor huishoudens met een laag inkomen.

Bij de Meedoen-regeling mag je 30% meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Bovendien mag het vermogen niet te hoog zijn. Kijk voor de exacte bedragen op www.hetpleinzutphen.nl.

Bij Leergeld en JSC is er een vergelijkbare inkomensgrens. Er is geen vermogenstoets.

 

Wijze van aanvragen

Een aanvraagformulier voor Meedoen-regeling kun je downloadenof afhalen bij Het Plein. Je kunt ook een aanvraag doen via www.berekenuwrecht.nl

Een aanvraag voor Leergeld kun je via www.leergeld.nl/zutphen.nl  doen. Je kunt ook opbellen en een afspraak maken (0575-514675, di/do 9.00-13.00 uur)

JSC werkt met intermediairs, tussenpersonen die goed om zich heen kijken en kunnen inschatten wanneer (de ouders van) kinderen een steuntje in de rug nodig hebben. In Zutphen zijn dat de buurtsportcoaches, maar ook andere professionals (b.v. docenten) kunnen zich aanmelden als intermediair. De aanvraag en aanmelding als intermediair kan alleen gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.samenvoorallekinderen.nl  

Wil je aanvragen als ouder, dan kan dat dus bij de Meedoen-regeling en Leergeld. Aanvragen bij Jeugdfonds Sport en Cultuur kan alleen door of via een intermediair.

 Vragen

 Je kunt met vragen over regelingen altijd terecht bij Het Plein en Stichting Leergeld. Zij werken al jaren nauw samen en verwijzen naar elkaar door. Kijk voor het contact op hun hun websites.

 Voor JSC heeft de gemeente een speciaal aanspreekpunt, waar je met vragen terecht kunt. Dat is Nermin Caliskan. Je kunt haar mailen: n.caliskan@zutphen.nl.

 

 

zwemmen