Spelregels JSF

Omdat de JSF nieuw is en met intermediairs werkt, is het belangrijk dat de spelregels bekend zijn bij de gebruikers. Daarom vermelden wij ze hieronder expliciet.

 1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.

 2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Kijk hierboven wie het Lokaal Aanspreekpunt van uw gemeente is. Hij/zij brengt u in contact met een intermediair.

 3. Het Jeugdsportfonds keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sportbeoefening ontbreken.

 4. Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.

 5. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.

 6. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdsportfonds Gelderland gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.

 7. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 8. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten dus niet automatisch door.

 9. Het Jeugdsportfonds keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging.

 10. Sportkleding en andere attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een kledingvoucher bij aangesloten sportwinkels.

 11. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen contributie en/of sportattributen met terugwerkende kracht.

 12. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen deel van de contributie. Dit betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan €225,-, de aanvraag niet wordt goedgekeurd. De enige uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om zwemdiploma A te behalen (zie artikel 14).

 13. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden

 14. Zwemles met Jeugdsportfonds Gelderland
  Wel vergoed
  - Wanneer het kind geen schoolzwemmen krijgt, maar eventueel wel natte gymles.
  - Als het kind 6 jaar of ouder is.
  - Alleen diploma A of wordt vergoed.
  - Diploma A heeft een maximale vergoeding van €225,- per kind per jaar.
  Niet vergoed
  - Wanneer het kind via schoolzwemmen het diploma kan behalen.
  - Als het kind jonger dan 6 jaar is.
  - Diploma’s B & C.

 15. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft het Jeugdsportfonds Gelderland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdsportfonds Gelderland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem.

Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdsportfonds, wordt er naar gestreefd binnen twee weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging te betalen.