Dakloos of u verblijft in een inrichting

Sommige mensen komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Namelijk:
• personen die in een inrichting verblijven
• daklozen

Personen die in een inrichting verblijven

Personen van 21 jaar of ouder hebben bij verblijf in een inrichting recht op een lagere uitkering die is bedoeld als zak- en kleedgeld. Als dit zak- en kleedgeld onvoldoende is, kan dit worden aangevuld met bijzondere bijstand. Een voorbeeld is de situatie waarin een alleenstaande ouder met een kind in een inrichting verblijft. Dan is het bedrag aan bijstand en kinderbijslag over het algemeen te laag.

Daklozen

Ook daklozen kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Hiervoor gelden wel speciale regels. Er zijn 43 daarvoor aangewezen gemeenten die bijstand verlenen. Gemeenten die zelf geen aangewezen gemeente zijn, moeten daklozen die bijstand aanvragen door sturen naar een van de aangewezen gemeenten.

De daklozenregeling geldt alleen voor hen die geen adres hebben en zwerven. Daklozen die bij opvanginstellingen worden opgevangen (de zogenaamde thuislozen) of die een postadres bij vrienden, familie of een hulpverleningsinstantie hebben, kunnen in iedere gemeente bijstand aanvragen. Om te voorkomen dat daklozen een dubbele uitkering krijgen, moeten zich laten inschrijven bij één van de aangewezen gemeenten op een door de gemeente te bepalen adres.

Valt u onder een van deze groepen, neem dan direct contact op met Het Plein.