Regels, controle en boetes

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet geven. Als u dat niet doet, kan de gemeente uw uitkering stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.

Wat u in ieder geval moet doorgeven:

 • U hebt een erfenis ontvangen.
 • U gaat werken.
 • U en uw partner gaan samenwonen.
 • Er komt iemand bij u in huis wonen.
 • U hebt een woning in het buitenland.
 • U gaat een opleiding volgen.
 • Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar zij gaan verhuizen.
 • Uw meerderjarige kind stopt met opleiding of studie.
 • U gaat (met vakantie) naar het buitenland.

Voorkom problemen: geef veranderingen door
Geef veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie direct door aan uw inkomensspecialist. Ook als u twijfelt of de verandering van belang is voor uw uitkering. Als u dit niet of te laat doet of u geeft foute gegevens door, dan krijgt u een boete. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven.

Terugbetalen
U moet het geld dat u te veel hebt ontvangen helemaal terugbetalen. Daar bovenop betaalt u een boete. De boete is een percentage van het bedrag dat u teveel hebt ontvangen: 100%, 75%, 50% of 25%, afhankelijk van de mate waarin u bewust en met opzet gefraudeerd hebt. Als u voor de tweede keer binnen vijf jaar fraudeert, wordt de boete met 50% verhoogd.

Contact
Neem contact op met uw inkomensspecialist: 0575 - 595 700. Ze zijn te bereiken, elke werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur.

Regels

Dit zijn de regels als u een bijstandsuitkering krijgt.

 • Alle gegevens en veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een uitkering, moet u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld informatie over uw woonsituatie, vermogen of inkomsten.
 • Alle gevraagde informatie moet u op tijd inleveren.
 • Als Het Plein een onderzoek instelt moet u daaraan meewerken.
 • Als Het Plein door een keuringsarts wil laten onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden zijn, dan moet u aan dat onderzoek meewerken.
 • Als de keuringsarts informatie wil opvragen bij uw behandelend arts, dan moet u daarvoor toestemming geven.
 • Als u ziek bent, moet u dat melden bij uw contactpersoon. Als u een traject volgt meldt u het ook daar.
 • U houdt zich aan de vakantieregels.
 • U komt op tijd op afspraken.
 • U solliciteert zo vaak mogelijk.
 • U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.
 • Werk dat u aangeboden krijgt en aankunt, moet u aannemen.
 • U geeft door aan uw inkomensspecialist of u werkt of geld verdient. Ook deeltijdwerk en vrijwilligerswerk moet u opgeven.
 • Als u een traject volgt van Het Plein moet u dat blijven volgen, totdat uw contactpersoon anders bepaalt.
 • Afspraken met UWV, Het Plein en de bedrijven die Het Plein inhuurt om u weer aan werk te helpen, komt u altijd na.
 • U gedraagt zich netjes bij uw afspraken met medewerkers van Het Plein.
 • U moet goed Nederlands spreken, schrijven, lezen en begrijpen. Als dat niet zo is, moet u uw best doen om beter Nederlands te leren.
 • U moet bereikbaar zijn voor de gemeente via telefoon, e-mail en/of post

Als u zich niet aan de regels houdt kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Huisbezoek

Medewerkers van de afdeling Handhaving van Het Plein kunnen bij u op huisbezoek komen om te controleren of uw gegevens kloppen. Dat kan als u een bijstandsuitkering aanvraagt, maar ook als u al een uitkering ontvangt.

De medewerkers van Het Plein controleren tijdens het huisbezoek de volgende gegevens:

 • uw thuissituatie: woont u op het adres dat u hebt opgegeven, woont u alleen of samen met anderen?
 • uw inkomen: hebt u naast de uitkering nog andere inkomsten?
 • uw vermogen: hebt u bezittingen die veel geld waard zijn?

Zonder afspraak
De medewerkers komen zonder afspraak langs op werkdagen. Als u niet thuis bent, komen ze later nog een keer terug. Het kan ook zijn dat u een oproep krijgt om naar Het Plein te komen. U moet dan een aantal gegevens meenemen.

Huisbezoek weigeren
U mag het huisbezoek weigeren, maar dat kan gevolgen hebben. Het Plein kan dan namelijk niet controleren of uw gegevens kloppen en of u (nog) recht hebt op een uitkering. Bij een redelijk vermoeden van fraude leidt de weigering tot het afwijzen van uw aanvraag of het stopzetten van uw uitkering.

Legitimatie
De medewerkers legitimeren zich met een pasje. Daarop staat ook hun functie: handhavingsspecialist of toezichthouder

Werk aannemen

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om actief naar werk te zoeken en aangeboden werk aan te nemen. Ook al vindt u de baan niet leuk.
Natuurlijk kunt u na verloop van tijd wel op zoek gaan naar ander werk, als u uw baan niet meer leuk vindt. Wel moet u aan het werk blijven totdat u een andere baan hebt gevonden. Doet u dat niet, dan kan uw contactpersoon u een maatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk geen of een veel lagere uitkering.