Besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Vervangen van analoge archiefstukken door digitale reproducties

Het Dagelijks Bestuur van GR Het Plein heeft op 22 november besloten dat het analoge archief vervangen gaat worden door een digitaal archief. Het Plein wordt geliquideerd per 1 januari 2019. Het zou zeer arbeidsintensief zijn om in het kader van de overdracht van de archieven naar de rechtsopvolgende partijen (gemeenten Zutphen en Lochem) de archiefbescheiden te gaan herschikken. Bovendien hebben beide gemeenten nauwelijks ruimte om het analoge over te dragen archief te huisvesten. Vervanging door digitale reproducties biedt hiervoor een uitkomst. Ten derde zijn de analoge dossiers en documenten al gedigitaliseerd met de intentie ze te vervangen; er was echter nog nooit toegewerkt naar een vervangingsbesluit. Tot slot zijn er nog de operationele voordelen zoals volledig digitaal werken, eenmalige opslag - meervoudig gebruik, gebruiksgemak etc.  

De gemeentelijk toezichthouder van het RAZ heeft positief geadviseerd over het te nemen vervangingsbesluit.

Lees hier het hele besluit.