Complexe psychische problematiek en werken? Ja, dat kan!

Iedereen in Lochem en Zutphen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen en zoveel mogelijk economische zelfstandig zijn. Mensen met ernstige en chronische GGZ-problematiek (gespecialiseerde geestelijke gezondheid) krijgen ondersteuning om werk te vinden. Het Plein maakte afspraken met GGnet en re-integratiebureau Twomorrow om deze ondersteuning nog beter af te stemmen op jongeren die hier mee te maken hebben. In het eerste jaar zullen minimaal 8 jongeren extra ondersteuning krijgen. Vandaag tekenden de partijen een samenwerkingscontract om deze afspraken te bevestigen.

Individuele plaatsing en steun

Een baan vinden en houden is niet gemakkelijk voor mensen met psychische klachten. Soms is een uitkering aanvragen nodig. Dat hoeft niet te betekenen dat iemand niet mee kan doen op de arbeidsmarkt! Het Plein begeleid mensen met deze klachten naar werk en wordt daarin bijgestaan door Twomorrow. Een re-integratiebureau met als specialisatie de re-integratie van mensen met een GGZ-problematiek. Ze werken vanuit de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) methodiek en staan daarom dicht bij de behandelaars van GGNet. Ook ondersteunen zij werkgevers en deelnemers om in de dagelijkse praktijk om te gaan met de psychische aandoening.

Ellen van Dam begeleidt zorgjongen met een uitkering bij Het Plein: “Door de veranderingen rond Wajong, WSW  en het sociaal domein werken we nu ook met mensen met ernstige psychische klachten. De begeleiding van deze mensen is anders, omdat je met veel meer (zorg)partijen te maken hebt. Twomorrow ondersteunt ons tijdelijk in het begeleiden van een aantal psychisch kwetsbare jongeren.“

Van elkaar lerenTwomorrow en Het Plein tekenen samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen zorg en Werk en Inkomen is door de transitie een nieuwe taak voor gemeenten. We leren door praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Om dit goed vorm te geven, is Het Plein een pilot gestart van 2 jaar. In die periode moeten minimaal 8 jongeren de extra ondersteuning krijgen richting betaald werk of een MBO-opleiding. Inmiddels zijn al 8 personen aangemeld. De eerste successen zijn al behaald. Eén dame heeft zich door de begeleiding aangemeld bij een studie en één dame heeft betaald werk.

Regionaal project

Deze pilot maakt onderdeel uit van het regionale projectplan dat is opgesteld in het kader van de stimuleringsregeling regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen.

Op de foto, v.l.n.r. Marinus Hartman (stagiar), Margriet Jongerius (directeur Het Plein), Evelyn Wannet (Twomorrow), Ellen van Dam (Het Plein), Jeanette `t Hoen (Het Plein)