juli

  • Jeugdregeling 2018 gaat van start

    25 juli 2018

    Woont u in de gemeente Zutphen, hebt u een laag inkomen en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor extra kosten die u voor uw kinderen hebt gemaakt of nog gaat maken. De bijdrage is € 185,- per kind.