Jeugdsportfonds in Zutphen van start

In Nederland wonen ongeveer 400.000 kinderen in gezinnen met een minimum inkomen. Veel van deze kinderen willen graag sporten bij een vereniging, maar kunnen dat niet betalen. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kansarme kinderen, met als motto ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

Gemeente Zutphen vindt dit doel belangrijk en sluit zich aan bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Op 29 juni ondertekenen wethouders Coby Pennings en Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen en bestuurslid Jos Penninx van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland een samenwerkings-overeenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in de gemeente Zutphen officieel van start.

Het Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Gemeente Zutphen stelt aan dit fonds geld beschikbaar om kinderen uit Zutphen in verenigingsverband te kunnen laten sporten. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij.

Meer kinderen aan het sporten

De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen. Daarom is er al de Meedoenregeling van Het Plein, die naast sportieve ook sociale, culturele, schoolactiviteiten vergoedt van gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast is Stichting Leergeld al enige jaren actief in Zutphen. Leergeld heeft hetzelfde doel als het Jeugdsportfonds, maar vergoedt naast sport ook andere activiteiten voor kinderen. Met het Jeugdsportfonds heeft Zutphen nu een extra mogelijkheid om kinderen te bereiken.

Sporten via buurtsportcoaches

Ouders, kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsport. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. In Zutphen zijn de buurtsportcoaches in eerste als tussenpersoon aangewezen. Zij hebben veel contact met sportverenigingen en kunnen van daaruit kinderen aanmelden bij het Jeugdsportfonds.

Voor meer informatie klik hier.