Deelnemers werkprojecten vinden werk

Het Plein werkte in 2017 succesvol samen met diverse werkprojecten in Lochem en Zutphen. De werkprojecten hebben als doel om mensen met een uitkering en een grote afstand tot werk weer perspectief te bieden op werk. In 2017 vonden 26 deelnemers een betaalde baan. Het gaat om deelnemers, die een Participatiewet-uitkering hebben via Het Plein en al lange tijd geen werk hebben.

Het Plein werkt samen met 9 werkprojecten. De werkprojecten bieden werkzaamheden aan binnen diverse sectoren. Groenbeheer en onderhoud openbare ruimte, techniek, administratie, detailhandel en dienstverlening. Werkzoekenden doen werkervaring op, behalen vakdiploma’s, zoals een VCA, en krijgen daardoor een betere kans op betaald werk. In Lochem gaat het oa om de Superrr Almen, Circulus Berkel en het WerkAtelier. In Zutphen gaat het oa om Buurtservice, Driekant, de Zutphense Uitdaging en de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Zutphen.

Meer deelnemers werkprojecten

In 2017 namen ruim 150 werkzoekenden uit Lochem en Zutphen deel aan een werkproject. Daarvan startte er 105 deelnemers nieuw in 2017. Het totaal aantal deelnemers is 10% meer dan in 2016.
26 deelnemers vond een betaalde baan. Dat is bijzonder omdat deze mensen voor de deelname aan een werkproject geen direct perspectief hadden op werk.

Ook statushouders aan het werk met tolk en begeleiding

Het Plein begeleidt zo’n 300 vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, de zogenoemde statushouders, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Eritrea. Ook deze aanpak werpt nu zijn vruchten af, mede dankzij de inzet van begeleiders die de moedertaal van de mensen spreken. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met zo’n 200 vluchtelingen. Daarvan zijn nu 76 mensen actief bij een werkproject, werkervaringsplaats of doen vrijwilligerswerk. 14 anderen vonden een baan en 10 statushouders startten met een reguliere opleiding. In 2018 zullen opnieuw zo’n 100 statushouders actief worden begeleid naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

Aandacht voor taal op de werkvloer

Voor statushouders is het leren van de Nederlandse taal een belangrijke stap naar het vinden van betaald werk. Daarom werkt Het Plein samen met oa Taalhuis Lochem / Zutphen aan een pilot ‘Spreektaal op de werkvloer’. De pilot gaat half april van start.