Een extraatje voor uw kind: Kindregeling 2017

Hebt u een laag inkomen en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor extra kosten die voor uw kinderen hebt gemaakt. De bijdrage is € 80,- voor een kind op de basisschool. En € 100,- voor een kind op het voortgezet onderwijs. Waarvoor u de bijdrage wilt gebruiken, mag u zelf weten. Als het maar voor uw kind is.

Wil uw kind lid worden van een sportclub? Of fitness doen? Naar de muziekschool gaan? Op scouting? Of meedoen met schoolactiviteiten? Maak dan eerst gebruik van de Meedoen-regeling. Die vergoedt tot € 225,-.
Hebt u al gebruik gemaakt van de Meedoenregeling? Dan kunt u natuurlijk ook de bijdrage gebruiken deze ‘meedoen-activiteiten’.

Vul het formulier in en lever het in bij Het Plein, Henri Dunantweg 1 te Zutphen. U kunt het ook opsturen naar Het Plein, antwoordnummer 31, 7200 VB  Zutphen.

zwemmen