Minnelijke schuldregeling

Zo werkt een minnelijke schuldregeling
Het Plein vraagt al uw schuldeisers mee te werken aan een schuldregeling. We bemiddelen namens u over het af te betalen bedrag. Het streven is dat u na drie jaar schuldregeling schuldenvrij bent.

Dit is niet vrijblijvend. We vragen om ooptimale medewerking. 

Voorwaarden minnelijke schuldregeling
Aan een minnelijke schuldregeling zitten een aantal voorwaarden. Drie belangrijke voorwaarden:

  • U bent verplicht om zoveel mogelijk inkomen te verdienen om uw schuldeisers af te betalen.

  • U mag geen nieuwe schulden maken

  • U bent verplicht om Het Plein te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Deze afspraken maar ook andere afspraken over uw persoonlijke traject leggen we vast in een Plan van Aanpak. Zo gaan we samen aan de slag om uw situatie te verbeteren voor nu en in de toekomst. 

In veel gevallen is budgetbeheer een onderdeel van de schuldregeling. Bij budgetbeheer komt uw inkomen binnen bij Het Plein en worden uw vaste lasten betaald. U ontvangt zelf een nog te bepalen bedrag voor het doen van boodschappen. Dit bedrag krijgt u wekelijks of maandelijks op uw rekening.

Tijdens de looptijd van de schuldregeling wordt met u bekeken of u in staat bent om tijdens of na afloop van uw schuldenregeling uw financiën weer (deels) zelf te gaan beheren. Hierover maken we persoonlijke afspraken met u.