Zelf schulden oplossen

Probeert u zelf uw schulden op te lossen? Onderstaand stappenplan kan u helpen. Wacht niet te lang om hulp in te schakelen,

  • Stap 1: Maak een maandbegroting van de inkomsten en uitgaven. Zo weet u precies wat er maandelijks over blijft om af te lossen aan de schuldeisers. www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt bij het maken van een begroting.
  • Stap 2: Zoek naar mogelijkheden om het inkomen te verhogen en/of om te besparen op de uitgaven. U kunt dan meer aflossen aan de schuldeisers.
  • Stap 3: Maak een overzicht van de schulden. Bij wie heeft u schulden en hoe hoog is de schuld?
  • Stap 4: Neem contact op met de schuldeisers. Leg uit wat er aan de hand is en probeer samen met de schuldeiser naar een oplossing te zoeken. Maak geen betaalafspraken die u niet kunt nakomen!
  • Stap 5: Laat alle betaalafspraken vast leggen in een betaalregeling en kom deze na!
  • Stap 6: Lukt het niet om betaalafspraken te maken met de schuldeisers of zijn de maandelijkse betalingen te hoog om na te komen? Neem dan contact met ons op.