Schuldregeling

Een schuldregeling is een afspraak met uw schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden.

Een schuldregeling is een afspraak met uw schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden. In eerste instantie zullen onze medewerkers met u bekijken of u uw schulden volledig af kunt betalen. Lukt dat niet, dan kunnen we besluiten om een schuldregeling op te starten.

Werken de schuldeisers mee aan de schuldregeling, dan praten we over een minnelijke schuldregeling. Werken schuldeisers niet mee, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er moet eerst een minnelijk traject geprobeerd zijn voordat er een aanvraag voor de WSNP wordt ingediend bij de rechtbank.

Hoe werkt een minnelijke schuldregeling?

Het Plein vraagt al uw schuldeisers mee te werken aan een schuldregeling. We bemiddelen namens u over het af te betalen bedrag. Het streven is dat u na drie jaar schuldregeling schuldenvrij bent.

Dit is niet vrijblijvend en vraagt ook van u optimale medewerking. 

Voorwaarden minnelijke schuldregeling

Aan een minnelijke schuldregeling zitten een aantal voorwaarden. Drie belangrijke voorwaarden:

  • U bent verplicht om zoveel mogelijk inkomen te verdienen om uw schuldeisers af te betalen.

  • U mag geen nieuwe schulden maken

  • U bent verplicht om Het Plein te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Deze afspraken maar ook andere afspraken over uw persoonlijke traject leggen we vast in een Plan van Aanpak. Zo gaan we samen aan de slag om uw situatie te verbeteren voor nu en in de toekomst.  

In veel gevallen is budgetbeheer een onderdeel van de schuldregeling. Bij budgetbeheer komt uw inkomen binnen bij Het Plein en worden uw vaste lasten betaald. U ontvangt zelf een nog te bepalen bedrag voor het doen van boodschappen. Dit bedrag krijgt u wekelijks of maandelijks op uw rekening.

Tijdens de looptijd van de schuldregeling wordt met u bekeken of u in staat bent om tijdens of na afloop van uw schuldenregeling uw financiën weer (deels) zelf te gaan beheren. Hierover worden persoonlijke afspraken met u gemaakt

Wettelijke schuldregeling

Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijk traject, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist dan of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voorwaarde is dat u het minnelijk traject bij Het Plein heeft doorlopen.

Als u een wettelijke schuldsanering wilt aanvragen, heeft u een verklaring nodig van Het Plein. Er wordt een dossier opgebouwd waarin Het Plein aantoont wat er is geprobeerd om via Het Plein een schuldregeling te treffen. Ook wordt hierin verteld wat uw situatie is, of u voldoende medewerking heeft verleend aan het schulddienstverleningstraject en of u de afspraken die met u zijn gemaakt bent nagekomen. Dit dossier wordt door u en door uw consulent schulddienstverlening doorgenomen en getekend. Vervolgens levert u het dossier in bij de rechtbank. U krijgt van de rechtbank een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u verplicht naar toe moet. Het is raadzaam om iemand mee te nemen. Waar nodig kan uw consulent schulddienstverlening ook aansluiten bij de zitting.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem contact met ons op.