Verordeningen en beleidsregels Het Plein

Op 27 september 2018 paste het dagelijks bestuur van Het Plein de Beleidsvoorschriften Werk en Inkomen, hoofdstuk 1 en 7 aan.

  • De aanpassing van Hoofdstuk 1 betekent dat er voor Zutphense inwoners voortaan een extra voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de uitstroombonus. Vanaf nu kan het recht op de uitstroombonus ontstaan als sprake is van een minimaal verblijf van twaalf maanden in een bijstandsuitkering of uitkering op grond van de IOAW of IOAZ; dit naast de al bestaande voorwaarden, want die zijn niet gewijzigd. Tot nu toe ontbrak een bepaling die betrekking heeft op een (minimale) verblijfsduur in de uitkering van Het Plein. Hierdoor was de uitstroombonus tot nu toegankelijk voor mensen die (erg) kort een uitkering van Het Plein ontvangen. Bovendien is de uitstroombonus als gevolg van het besluit van het dagelijks bestuur verlaagd; voortaan bedraagt deze bonus €600,-; de bonus bedroeg €2429,-.
  • De aanpassing van Hoofdstuk 7 heeft betrekking op paragraaf 7.2.3. De aanpassing is een verduidelijking, maar geen verandering van bepalingen die gaan over een lening  wanneer een aanvrager om bijstand moet wachten op de eerste reguliere betaling van zijn uitkering voor levensonderhoud van Het Plein. 

Op de website van Het Plein staan de (aangepaste) Beleidsvoorschriften, Hoofdstuk 1 en 7. De uitstroombonus vindt u in paragraaf 1.9.1. De lening in paragraaf 7.2.3.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Zutphen (Wmo)