WMO Zorg-loket

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. En iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Leven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Het Plein helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat doet de gemeente voor u?

De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoer, rolstoelen en gehandicapten parkeerkaart (GPK). Daarnaast regelt de gemeente de individuele begeleiding en dagbesteding. De gemeente organiseert de ondersteuning dichtbij inwoners en betaalbaar. Belangrijk is dat u eerst zelf in uw eigen omgeving hulp organiseert om problemen (tijdelijk) op te lossen. Ook adviseert de gemeente over algemene voorzieningen zoals de maaltijdvoorziening en zorgwoningen of verwijst naar het sociaal werk of wijkteam.

Meld u op Het Plein

Heeft u een probleem op het gebied van wonen, vervoer, verplaatsen in en rond de woning? Zoekt u begeleiding bij uw dagelijkse bezigheden of zoekt u dagbesteding? Dan kunt u ons bellen of u meldt zich op Het Plein. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Het persoonlijke gesprek

In een persoonlijk gesprek (thuis of op Het Plein) onderzoekt u met een medewerker wat u nodig heeft en wie u het beste kan helpen. Het gesprek thuis vindt altijd plaats op afspraak, wij komen dus niet onverwachts langs.

Het is goed om van te voren na te denken over wat u wilt bereiken, wat u zelf kunt en welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Als u dat prettig vindt kunt u zich laten bijstaan door een familielid/vriend, door uw vertrouwde hulpverlener of door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze vindt u onder meer  ook bij MEE.

We vragen u hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen. En wijzen u op vrij toegankelijke voorzieningen zoals een koffieochtend, een boodschappendienst of een maaltijdservice. Ook kunnen we u verwijzen naar hulpverleners waarvoor geen indicatie nodig is zoals het sociaal werk van Perspectief of MEE. Zijn er kortdurend hulpmiddelen voor het wonen nodig, dan verwijzen we u naar Medipoint in het Gelre ziekenhuis.

Biedt dit geen oplossing? Dan is een oplossing op maat nodig. Als u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen, vertellen we u dit direct. Ook onderzoeken we of u in aanmerking komt voor een minimaregeling of Bijzondere Bijstand.

Veel voorkomende producten

Heeft u een vraag, dan gaan we altijd met u op basis van een gesprek op zoek naar wat u nodig heeft. Er is een aantal producten die veel worden aangevraagd. Lees hierover meer via onderstaande linkjes: 

Externe links

www.perspectiefzutphen.nl : Informatie over het sociaal werk in Zutphen

www.mee-oost.nl : Informatie over de onafhankelijke clientondersteuning via Mee

www.plusov.nl: Informatie over de nieuwe regiotaxi.

www.valys.nl: Informatie over bovenregionaal vervoer.

www.mijnwoningopmaat.nl : Informatie over veilig wonen in Zutphen

www.medipoint.nl : informatie over tijdelijke uitleen van hulpmiddelen door de thuiszorgwinkel.

www.platformgcz.com : informatie van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Zutphen.

www.rijksoverheid.nl : informatie over zorg en ondersteuning thuis.