De Zutphense Uitdaging

De Zutphense Uitdaging is een initiatief van bedrijven, stichtingen en verenigingen in Zutphen. Zij wisselen met gesloten beurs kennis, kunde, menskracht en materialen uit, om elkaar verder te helpen.

Er is een groot netwerk van bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen in concrete acties. Met regelmaat worden mooie matches gemaakt. Dat stimuleert andere bedrijven om ook hun steentje bij te dragen aan dit initiatief. Als u gaat werken voor de Zutphense Uitdaging helpt u mee om het leefklimaat in Zutphen te verbeteren.

Dit kunt u doen bij de Zutphense Uitdaging:

  • secretarieel en administratief medewerker
  • Pr en communicatiemedewerker
  • coördinatie Huisraadbank en spullenbank
  • algemene facilitaire taken

Meer weten? Bekijk ook dit filmpje.