Vertrouwenspersoon, Klacht of bezwaar

Het Plein streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u over een situatie of een medewerker niet tevreden bent. U kunt hier uw klacht of bezwaar kenbaar maken.

Ik heb een klacht

Het Plein vindt een goede dienstverlening belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u het niet eens bent met de wijze waarop u door een medewerker van Het Plein bent behandeld, kunt u daarover een klacht indienen. Het moet gaan om gedrag dat u als onbehoorlijk ervaart.

Hoe werkt het? 

Ik wil bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van Het Plein, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift zelf indienen maar u kunt hiervoor ook iemand machtigen. Ook kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Hoe werkt het?