Over Het Plein

Over Het Plein

Het Plein is het verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie als u in Zutphen of Lochem woont. Bent u op zoek naar werk of wilt u actief meedoen in de samenleving? U vindt wat u zoekt bij Het Plein. Gevestigde en startende ondernemers bieden wij de juiste werknemers en adviseren wij bij ondernemersvraagstukken. Wij helpen jongeren verder bij het vinden van een baan, een opleiding of een werkleerbaan. Wij helpen inburgeraars hun inburgeringsexamen te behalen. Wie recht heeft op inkomensondersteuning, krijgt die van ons.

Dit betekent Het Plein voor u

De Gemeenschappelijke regeling Het Plein voert namens de gemeente Zutphen en Lochem een aantal wetten uit die te maken hebben met werk, inkomen en mee doen in de samenleving.

Bestuur

Het Plein kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Tijdelijke Bestuurscommissie.

Wetten, verordeningen en beleidsregels

Het Plein voert een aantal wetten uit.
Het Dagelijks bestuur van Het Plein heeft in verband met de invoering van de Participatiewet op 1-1-2015, de beleidsregels vastgesteld. Deze geven op onderdelen nadere uitvoering aan de Participatiewet. En geven uitvoering aan de verordeningen met betrekking tot de Participatiewet die eerder door de gemeenteraden van Zutphen en Lochem zijn vastgesteld.

Lochem

logo lochem klein

Een aantal diensten voert Het Plein alleen voor inwoners van Zutphen uit: bijzondere bijstand en minimaregelingen, schulddienstverlening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gaat u voor meer informatie over deze onderwerpen naar de website van de gemeente Lochem.

Jaarplan en Jaarverslag

Het Plein schrijft ieder jaar een jaarplan en jaarverslag.

Het Plein werkt samen met het Europees Sociaal Fonds.

esf

Archief

Vorige versies van de website van Het Plein Zutphen kunt u terugvinden in het archief.

Kvk en Btw

Btw.nr. voor het Plein: 8231.79.023.B.01
Kvk.nr. voor het Plein: 53764919