Gevestigde ondernemer

U bent een gevestigde ondernemer en met hart en ziel aan uw bedrijf verbonden. Maar nu bent u in financiële problemen geraakt. Met een bedrijfskrediet of een aanvulling op uw inkomen kan Het Plein u helpen om een doorstart te maken.

Bent u 55 jaar of ouder en is uw bedrijf niet levensvatbaar meer, maar wilt u toch doorgaan tot uw pensioen? Neem dan contact met ons op. Misschien komt u in aanmerking voor de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).