Onze kandidaten

Uw inspanningen en investeringen komen ten goede aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand die zij hebben tot de arbeidsmarkt. De kandidaten die wij bemiddelen hebben de volgende achtergrond:

  • werkloos en staat ingeschreven bij de gemeente
  • ontvangt WWB-uitkering
  • BBL-leerling
  • voortijdig schoolverlater
  • valt onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling.