Het Werkgeversservicepunt

Alle deskundigheid onder één dak

Wij kunnen snel en slagvaardig inspelen op uw behoefte aan personeel en vragen over de arbeidsmarkt.

Het WerkgeversServicepunt informeert en adviseert werkgevers over subsidies, regelingen en financiële voordelen.
Het WerkgeversServicepunt regio Lochem - Zutphen biedt tevens persoonlijk en kosteloos advies over en ondersteuning bij de werving en selectie van personeel.
Het WerkgeversServicepunt regio Lochem - Zutphen helpt u bij vraagstukken over opleiding of mobiliteit van uw personeel.
Het WerkgeversServicepunt regio Lochem – Zutphen is partner van FactorWerk. FactorWerk is een netwerksamenwerking tussen ondernemers, gemeenten, UWV, onderwijs en sociale werkvoorziening. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren. www.factorwerk.nl