Mogelijkheden

Het doel van de Participatiewet is dat onze kandidaten sneller en gemakkelijker werk vinden. Om dat te ondersteunen, maken wij gebruik van een aantal instrumenten. We kijken graag samen met u wat bij úw bedrijf past.

Loonkostensubsidie
Voor werknemers die niet in staat zijn het Wettelijk minimumloon verdienen. Kunt u als werkgever na loonwaardemeting een tijdelijke of structurele loonkostensubsidie krijgen.
No- riskpolis
Met de no- riskpolis kunt u als werkgever bij ziekte een deel van de loonkosten van de werknemer vergoed krijgen deze ziektewetuitkering kan verrekend worden met de loon.
Participatiebaan
Een additionele of begeleide werkplek binnen uw organisatie. Bedoeld voor werkzoekenden die niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. De werkzoekende werkt dan met (tijdelijk) behoud van uitkering.
Detachering
Het Plein|Delta Blijft de formele werkgever van de medewerker, die op basis van loonwaarde wordt gedetacheerd bij uw organisatie. Dit beperkt de risico’s voor uw organisatie
Meedoenplek/werkervaringsplek
Het bieden van een (begeleide) vrijwilligersplek waarbij uw organisatie taken verricht als: Maatschappelijke activiteiten, ontwikkeling van persoonlijke talenten en opbouwen van (dag)structuur en sociale netwerken.
Jobcarving
Taken die bij het hebben van werknemers hoort, door ons of iemand anders laten uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat u zich kunt focussen op uw kerntaken en u een deel ont- zorgt bent op het gebied van  werknemers. Denk aan administratieve, facilitaire of technische ondersteuning.
Jobcoaching
Wij zorgen voor een goede coaching van onze kandidaten via onze pleincoaches zij zorgen ervoor dat er een passende begeleiding is voor een werkzoekende naar werk of de werkzaamheden in goede banen wordt geleid. 
Premiekorting
Bij het in dienst nemen van jongeren tot 27 jaar komt u als werkgever wellicht in aanmerking voor een premiekorting.
Mobiliteitsbonus ouderen
Bij het in dienst nemen van werkzoekende ouderen van 56+ komt u wellicht in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.