Verordeningen en beleidsregels Het Plein

Op 11 januari 2018 stelde het Dagelijks Bestuur van Het Plein de “Beleidsvoorschriften Het Plein” vast. In deze voorschriften staat het beleid voor werk, inkomen, armoedebeleid en schulddienstverlening.

De Beleidsvoorschriften horen bij het project ‘Verminderde regelgeving Het Plein’. Het doel van het project is vereenvoudiging van regelgeving en procedures, het activerend maken van regelgeving en stimuleren van maatwerk aan inwoners.

De Beleidsvoorschriften treden in werking op de dag na publicatie en hebben terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018.

Bekijk alle verordeningen rondom werk, armoede en schulden in het menu, links, op deze pagina.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Zutphen (Wmo)